IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1814

Title: Дигиталните хранилища за учебни материали – възможност за подобряване на електронното обучение
Authors: Кирякова, Габриела
Keywords: дигитални хранилища
среди за електронно обучение
учебни обекти
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.178-187
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Електронното обучение предполага широко разпространение и използване на дигитални учебни материали. В Web-пространството е налице огромно количество електронно учебно съдържание, което се съхранява и предоставя чрез различни средства. Дигиталните хранилища се превръщат в надежден инструмент за съхраняване на дигиталната продукция на образователните институции, независимо от нейния характер и предназначение. В настоящата работа е представен кратък преглед на въпросите, свързани със същността и предимствата на дигиталните хранилища и са споделени резултати от въвеждането и използването на хранилище за учебни ресурси в учебния процес в Тракийски университет.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1814
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-178p-187p.pdf341.72 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License