IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1826

Title: Един подход за преподаване на компютърна графика в часовете по информационни технологии в 9. клас
Authors: Гъров, Коста
Кадънкова, Теодора
Keywords: Компютърна графика
обучение
информационни технологии
програми Dia и Google SketchUp
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.292-299
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Настоящата разработка е посветена на някои нови аспекти на преподаването на Компютърна графика в средното училище. Показано е приложението на графичните програми Dia и Google SketchUp при решаване на задачи от учебното съдържание в задължителната подготовка по учебната дисциплина Информационни технологии. Разработката е предназначена за учители по информационни технологии.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1826
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-292p-299p.pdf780.82 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License