IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1827

Title: Училищни проекти чрез eTwinning
Authors: Димитрова, Даниела
Keywords: проекти
etwinning
информационни технологии
познавателна активност
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.300-308
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Настоящият доклад е посветен на опита чрез Европейската училищна мрежа6 eTwinning7, да наложи проектно–ориентирания модел при работа с учениците в Европейското образование. С привличането на партньори (учители и учениците им) от друга европейска държава се създават условия за свободен избор на темата и реализацията на проект посредством учебния предмет информационни технологии и Интернет.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1827
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-300p-308p.pdf269.28 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License