IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1829

Title: Проектният принцип при разработване на мултимедийните презентации като учебно-познавателна продукция на учениците
Authors: Старибратов, Ивайло
Кузева, Недялка
Keywords: електронна бяла дъска
мултимедийни презентации
педагогически подходи
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.315-324
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Използването на мултимедийни презентации в обучението по професионални модули и представянето им с интерактивна бяла дъска е модел за успешна, целенасочена, съвместна дейност между учител и ученици в посока създаване и използване на различни начини за представяне на учебното съдържание. Въз основа на анкетно проучване и експертна оценка е представено отношението на ученици и преподаватели към използването на модела. Споделен е опитът на подобни практики и е направена съпоставка.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1829
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-315p-324p.pdf254.49 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License