IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Union of Bulgarian Mathematicians >
Union of Bulgarian Mathematicians 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1868

Title: За извънкласните форми на обучение по математика
Other Titles: On the out-of-class Methods of Teaching Mathematics
Authors: Вълчева, Стоянка
Тодоров, Владимир
Keywords: Образование по математика и информатика
Education in Mathematics and Informatics
Issue Date: 2010
Publisher: Union of Bulgarian Mathematicians
Citation: Union of Bulgarian Mathematicians, Vol. 39, No 1, (2010), 281p-286p
Abstract: Средствата и “енергията”, които се отделят през последните години за преподаване на “нехуманитарни науки” за съжаление са нерастяща функция на времето и това изглежа е тендеция не само в България. Ето защо според нас е важно да се усилва и узаконява така наречената “извънкласна” форма на преподаването и обучението по математика в средните училища. Това ще допринесе за запазването на интереса към математиката у тези ученици, които имат желание и (или) по-изявени способности за изучаване на естествените науки.
Description: Stojanka Valcheva, Vladimir Todorov - In the present talk we discuss some problems that arise out of the limiting the time designed for teaching Mathematics in the secondary school in Bulgaria.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1868
ISBN: 1313-3330
Appears in Collections:Union of Bulgarian Mathematicians 2010

Files in This Item:

File Description SizeFormat
smb-vol39-num1-2010-281p-286p.pdf139.79 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License