IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2018 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/2959

Title: Ролята на алгоритмичното програмиране за подготовка на висококвалифицирани специалисти за IT сектора
Authors: Йовчева, Бисерка
Keywords: education
algorithmic programming
programming competitions
Issue Date: 1-Jun-2018
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, June, 2018, 162p-169p
Series/Report no.: ADIS;2018
Abstract: Обучението по информатика и програмиране в българското училище, както е известно, е сведено до минимум и обикновено тази част от подготовката на IT – специалисти се оставя в ръцете на извънкласни и извънучилищни структури. След приемане на новия Закон за предучилищното и училищно образование, това задължение изцяло се прехвърли на профилираните и професионалните училища. В този контекст, алгоритмичното програмиране е сравнително малка част от общата програма за подготовка на специалисти за IT – сектора. Настоящият доклад се спира на ролята на алгоритмичното програмиране за качеството на подготовката на бъдещите програмисти. Разгледани са основните аспекти на влияние на този вид подготовка върху качествата, които развиват обучаемите в това направление. Направени са изводи за организацията на обучението на бъдещи програмисти.
Description: Report published in the Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, June, 2018
URI: http://hdl.handle.net/10525/2959
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2018

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ERIS2018-book-p18.pdf331.18 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License