IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Doctor of Sciences D.Sc. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3208

Title: Кохомологии на Галоа и реализиране на p-групи като групи на Галоа
Authors: Михайлов, Иво Михайлов
Keywords: професионално направление: математика
научна специалност: алгебра и теория на числата
дисертация
Issue Date: 10-Feb-2012
Abstract: В дисертацията съществено доразвиване на кохомологичния подход към задачата за вложимост с абелово ядро. Доказани са теореми, според които условието за съгласуваност на някои задачи с абелово ядро е не само необходимо, но и достатъчно за нейната разрешимост. Доказваме, че решаването на определени задачи за вложимост с циклично 2-ядро може да се сведе към решаването на две брауерови задачи. Получени са теоретични кохомологични критерии, позволяващи пресмятането на препятствията на задачи с циклично ядро от ред р, във вид на произведение на р-циклични алгебри в групата на Брауер. Изследвани са детайлно индуцираните ортогонални представяния на крайни групи. Пресметнати са препятствията на всички неабелови групи от ред 32. Построени са в явен вид разширения на Галоа, реализиращи кватернионната група от ред 16 и някои групи от ред 32. Пресметнати са препятствията за реализиране на четири неабелови групи от ред р4 и на още няколко серии от p-групи, сродни с модулярната p-група. Построени са в явен вид разширенията на Галоа, реализиращи модулярната р-група. Пресметнати са препятствията за реализиране на неабеловите 2-групи имащи циклична подгрупа с индекс -4 над произволни полета с някои допълнителни условия. Като приложение на пресметнатите препятствия е даден положителен отговор на ньотеровата задача за някои от неабеловите 2-групи имащи циклична подгрупа с индекс 4.
Description: ИМИ-БАН, 10.02.2012 г., присъждане на научна степен "доктор на науките" по научна специалност: 01.01.02 алгебра и теория на числата на Иво Михайлов Михайлов. [Mihaylov Ivo]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3208
Appears in Collections:Theses for Doctor of Sciences D.Sc.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ivo_Mihaylov-obyava.pdfОбява за защита на 10.02.201294.6 kBAdobe PDFView/Open
Ivo_Mihaylov-CV.pdfАвтобиография193.17 kBAdobe PDFView/Open
Ivo_Mihaylov-citations.pdfСписък на цитирания96.67 kBAdobe PDFView/Open
Ivo_Mihaylov-avt_spravka.pdfАвторска справка128.99 kBAdobe PDFView/Open
Ivo_Mihaylov-avtoreferat.pdfАвтореферат420.77 kBAdobe PDFView/Open
Ivo_Mihaylov-thesis.pdfДисертация1.24 MBAdobe PDFView/Open

 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License