IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Ph.D. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3280

Title: Гъвкави методологии за разработка на софтуерни проекти и тяхното приложение, основано на утвърдени стандарти за управление и качество
Authors: Тодоров, Николай Иванов
Keywords: професионално направление: информатика и компютърни науки
научна специалност: информатика
научен ръководител: проф. д-р Аврам Ескенази
дисертация
Issue Date: 12-Jun-2013
Description: ИМИ-БАН, 12.06.2013 г., присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Николай Иванов Тодоров по научна специалност 01.01.12. информатика. [Todorov Nikolay Ivanov; Тодоров Николай Иванов]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3280
Appears in Collections:Theses for Ph.D.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
obyava-Nikolay_Todorov.pdfОбява за защита на 12.06.2013 г.24.09 kBAdobe PDFView/Open
Avtoreferat.pdfАвтореферат700.34 kBAdobe PDFView/Open

 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License