IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Ph.D. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3285

Title: Алгоритми от тип ЕМ за статистическо оценяване в разклоняващи се стохастични процеси
Authors: Даскалова, Нина Руменова
Keywords: професионално направление: математика
научна специалност: теория на вероятностите и математическа статистика
научен ръководител: проф. дмн Николай Михайлов Янев
дисертация
Issue Date: 17-Sep-2012
Description: ИМИ-БАН, 17.09.2012 г., присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Нина Руменова Даскалова по научна специалност 01.01.10. теория на вероятностите и математическа статистика. [Daskalova Nina Roumenova; Даскалова Нина Руменова]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3285
Appears in Collections:Theses for Ph.D.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nina_daskalova-obyava.pdfОбява за защита на 17.09.2012 г.23.75 kBAdobe PDFView/Open
NinaDaskalova_autoref.pdfАвтореферат508.31 kBAdobe PDFView/Open

 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License