IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2019 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3320

Title: Methodological Approaches for Applying Adaptation in the Educational Process Through DisPel
Authors: Terzieva, Todorka
Arnaudova, Valia
Angelova, Evgeniya
Keywords: адаптивност
адаптивно електронно обучение
електронно тестово изпитване
генериране на тестове
DisPeL
Issue Date: 31-May-2019
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2019, 065p-074p
Series/Report no.: ADIS;2019
Abstract: Адаптивните образователни технологии възникват като резултат от активното използване на съвременните технологии за анализ на данни в сферата на образованието и са средство за управление на учебния процес. За ефективността на този процес е необходимо учебните материали да бъдат съобразени с различни характеристики на обучаемия като: специфични цели, предпочитания, знания, стил на учене и др. и на тази база да се използва подходяща педагогическа стратегия. В работата се разглеждат различни методически подходи за прилагане на адаптация в учебния процес. Представени са резултати от обучението по дисциплината „Информационни технологии“ на студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал- Смолян чрез електронен учебник, реализиран с платформата DisPeL (Distributed Platform for e-Learning).
Description: Association for the Development of the Information Society, Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv University "Paisii Hilendarski"
URI: http://hdl.handle.net/10525/3320
ISSN: 2534-8663
Appears in Collections:ADIS 2019

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ERIS2019_book_p07.pdf492.89 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License