IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
IMI >
IMI Periodicals >
Preprints >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3388

Title: Относно математическите знания и умения в контекста на международните програми за оценяване на постиженията по математика
Other Titles: On Mathematical Knowledge and Skills in the Context of the International Mathematical Achievement Assessment Programs
Authors: Лазаров, Борислав Йорданов
Keywords: assessment of math knowledge-skills-attitude
transferability of math knowledge-skills-attitude
synthetic competence
Department of Education in Mathematics and Informatics
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences
Citation: Preprint
Series/Report no.: 2019;2
Abstract: В статията е представена гледната точка на автора относно възможността за адекватна оценка на знанията и уменията по математика на учениците чрез международните измервания PISA и TIMSS. Сравняват се конструктите „ключови компетенции“, „математическата грамотност“ и „числова грамотност“, приети съответно в българската нормативна уредба, Организацията за икономическо сътрудничество и растеж и Международната асоциация за оценка на образователните постижения. Два примера илюстрират концептуалните различия между математическия стил, традиционен за българското средно училище, и този, приет от PISA и TIMSS.
Description: [Лазаров Борислав Йорданов; Lazarov Borislav Yordanov]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3388
Appears in Collections:Preprints

Files in This Item:

File Description SizeFormat
lazarovpreprint.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open

 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License