IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2020 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3843

Title: Artificial Intelligence in and for Education in Bulgaria – Measures for Achievement Reliable Intelligent Growth
Authors: Ivanova, Krassimira
Nisheva, Maria
Eskenazi, Avram
Galia, Angelova
Maneva, Neli
Keywords: Изкуствен интелект
Образование
Issue Date: 5-Nov-2020
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, November, 2020, 007p-020p
Series/Report no.: ADIS;2020
Abstract: Навлизането на изкуствения интелект на пазара на труда, социалната сфера и ежедневието води до качествени промени в досегашните стереотипи. За адекватното ни развитие като отделни личности и на обществото като цяло е необходимо да се обърне особено внимание на промяната на образователната система, която ще създаде необходимите знания и умения за вписване в новите условия. Настоящата статия съдържа вижданията на авторите за необходимите промени в образованието в България за постигането на интелигентен растеж. Промените обхващат целия цикъл на формалното образование, професионалното обучение и висшето образование, като едновременно с това поставят акцент върху ученето през целия живот, за да се даде възможност на хората да придобиват и подобряват адекватни умения спрямо изменящата се среда.
Description: Report published in the Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, November, 2020
URI: http://hdl.handle.net/10525/3843
ISSN: 2534-8663
Appears in Collections:ADIS 2020

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ERIS_2020-pp7_20.pdf349.83 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License