IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2020 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3844

Title: Local Time Machines as a Model for Presentation of Cultural Information in Models of Smart Cities
Authors: Dobreva-McPherson, Milena
Ivanova, Krassimira
Keywords: Smart City
GLAM
Local Time Machine
Issue Date: 5-Nov-2020
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, November, 2020, 021p-030p
Series/Report no.: ADIS;2020
Abstract: Публикацията прави кратък преглед на интелигентните градове като сравнително нова концепция. Основният интерес в тази работа е как моделите на интелигентните градове могат да представят данни за културно-историческото наследство. Установено е, че до момента няма установени практики да се използва наличното дигитализирано съдържание в галерии, библиотеки, архиви и музеи при създаването на модели на интелигентни градове. Като един вдъхновяващ пример за такава симбиоза разглеждаме т.нар. местни машини на времето и се надяваме, че повече дигитални модели на градове в бъдеще ще включат културно-исторически слой, който ще се изгражда с вече наличното дигитално културно съдържание.
Description: Report published in the Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, November, 2020
URI: http://hdl.handle.net/10525/3844
ISSN: 2534-8663
Appears in Collections:ADIS 2020

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ERIS_2020-pp21_30.pdf637.73 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License