IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Ph.D. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3225

Title: Морфологичен анализ на геометрични форми и приложенията му в роботиката и разпознаването на образи
Authors: Попов, Антоний Тодоров
Keywords: научно направление: математика
научна специалност: математическо моделиране и приложение на математиката
научни консултанти: проф. д.м.н. Любомир Лилов, ст.н.с. д-р Светослав Марков
дисертация
Issue Date: 3-Jul-1997
Description: Специализиран научен съвет по математика, механика и информатика при ВАК. Катедра „Аналитична механика“ при ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, 3.07.1997 г., присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Антоний Тодоров Попов по научна специалност 01.01.13 - математическо моделиране и приложение на математиката. [Popov Antonij Todorov; Попов Антоний Тодоров]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3225
Appears in Collections:Theses for Ph.D.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D-073-Antonii-Popov.pdfДисертация11.49 MBAdobe PDFView/Open
A-Antonii-Popov.pdfАвтореферат136.3 MBAdobe PDFView/Open

 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License