IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Ph.D. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3227

Title: Задачата на Дирихле за един клас от квазилинейни уравнения от втори ред с неотрицателна характеристична форма
Authors: Чобанов, Георги Иванов
Keywords: научно направление: математика
научен ръководител: доцент доктор Тодор Генчев
дисертация
Issue Date: 1977
Description: Единен център за наука и подготвка на кадри по математика и механика, факултет по математика и механика към Софийски университет "Климент Охридски", сектор по диференциални уравнения, 1977 г., присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Георги Иванов Чобанов. [Chobanov Georgi Ivanov; Чобанов Георги Иванов]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3227
Appears in Collections:Theses for Ph.D.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D-43-Georgi-Chobanov.pdfДисертация67.68 MBAdobe PDFView/Open
A-Georgi-Chobanov.pdfАвтореферат85.44 MBAdobe PDFView/Open

 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License